Skip to content
Paars gekleurde hero afbeelding van strak interieur

Recycling vs upcycling, wat is eigenlijk het verschil?

Bij duurzame of zelfs circulaire inrichting, zijn er allerlei termen die naast elkaar of door elkaar worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn recyclen en upcyclen. Wat is precies het verschil hiertussen?

Sowieso belangrijk is: zowel recyclen als upcyclen zijn beter voor het milieu dan weggooien.

Met recyclen wordt bedoeld dat een deel van een afvalproduct wordt hergebruikt om er nieuwe grondstoffen van te creƫren. Bijvoorbeeld nieuw papier dat je kunt maken uit ingezameld oud papier, zodat er geen nieuwe bomen omgehakt hoeven te worden. Een recycle voorbeeld uit de praktijk van Looops: bij oude bureaus zijn de onderstellen vaak niet, of slechts op twee hoogtes instelbaar. Dat voldoet echt niet meer aan de eisen van deze tijd. De bladen van deze bureaus kunnen we vaak hergebruiken met een nieuwe HPL-laag of persoonlijke print, maar de metalen onderstellen brengen we richting de metaalverwerker, die deze grondstof klaarmaakt voor hergebruik. Belangrijk is dat we ook het aluminium en ijzer scheiden.

Bij upcyclen gebeurt er nog iets mooiers: een product dat niet herinzetbaar is, dat je misschien wel in zijn geheel wilde weggooien, wordt verwerkt tot een ander product of zelfs tot meerdere producten. Het wordt iets nieuws, dat wel weer bruikbaar is, dat meer waarde heeft gekregen en een nieuw leven start. Een mooi voorbeeld bij Looops is dat we een onbruikbare oude kantoorkast kunnen omvormen tot een bel unit, waarin je ongestoord kunt telefoneren.

Samengevat: bij recycling wordt (een deel van) de grondstof van een product opnieuw gebruikt en bij upcycling krijgt het product in zijn geheel een vernieuwde toepassing en wordt er waarde aan toegevoegd.